Välkommen till
Svenska Bergsbruk AB

Ett svenskt gruvutvecklingsföretag

Svenska Bergsbruks affärsidé är att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa mot gruvdrift. Genom aktiv prospektering under 11 år har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med lovande basmetallprojekt i Rörbergsfältet utanför Gävle och i Gruvbergsfältet utanför Leksand, där nu all kraft koncentreras.

Lämnar Fas 1 efter 11 års prospekterande

Bolaget har efter 11 år och ca 150 MSEK lämnat den storskaliga nationsvida prospekteringsfasen, Fas 1, i bolagets utveckling.

Nu väntar Fas 2 i Rörbergsfältet

Under de närmaste två åren väntar en spännande Fas 2 i Rörbergsfältet, med fördjupade miljöundersökningar i form av hydrogeologiska analyser m.m, ett utvidgat samrådsprogram med myndigheter och övriga intressenter samt förberedelser inför planerad gruvstart.

Rörbergsfältet ligger i ett område med optimala logistiska förutsättningar med närheten till både Gävle Hamn och Gävles starka järnvägsförbindelser. Rörbergsfältet ligger också inom ett sedan många årtionden industrialiserat område.

Rörbergsfältet troligen en mycket stor fyndighet

I Rörbergsfältet, där utvecklingen mot gruvstart kommit längst, har bolaget funnit zink-, bly- och silverfyndigheter. Här har borrningar koncentrerats till områdena i Vindfall och Sörtärnan. Avståndet mellan dessa ytnära fyndigheter är drygt 1,5 km. Vår geologiska expertis är övertygade om sannolikheten för att mineraliseringarna är sammanhängande med eventuella korta avbrott. Skulle detta stämma är Rörbergsfältet en mycket stor fyndighet.

Inga sulfider som kan läcka till omgivande miljö

Glädjande är att sulfidmineralen i Rörbergsfältet är direkt bundna till zinkblände, blyglans och kopparkis, dvs. de mineral som vid brytning skulle fraktas bort från brytningsområdet för extern anrikning. Det betyder att det gråberg (gruvrester) som lämnas kvar inte innehåller några sulfider som genom vittring kan läcka ut surt och ofta metallrikt lakvatten till den omgivande miljön.

Gruvstarten frikopplad från start av egen anrikning

Svenska Bergsbruk äger ett eget anrikningsverk från Enåsengruvan men har ändå valt att kapital- och riskminimera genom att frikoppla gruvstarten från start av egen anrikning genom ingånget intentionsavtal (LOI) med Boleslaw i Polen. Bolaget kan därmed starta gruvbrytning med malmleveranser över Gävle Hamn till Stettin.

Upplägget skapar möjlighet att i starten helt fokusera på optimal gruvbrytning med kassaflöde och med minimal miljöpåverkan i Rörbergsfältets närområde.

På sikt arbetar bolaget för ett gemensamt Gävle-Dala anrikningsverk, med miljömässigt optimal placering.