Svenska Bergsbruk AB är ett svenskt gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden för aktieägarna genom att utveckla fyndigheter mot gruvproduktion och kassaflöden. Prospektering kommer därför att koncentreras till att utveckla malmbasen vid våra planerade basmetallgruvor i Bergslagen, Rörbergsfältet och Gruvbergsfältet.

Bolaget har under 11 år bedrivit prospektering över i stort sett hela Sverige. Denna fas är nu avslutad. De fyndigheter som bolaget nu koncentrerar sig på inför planerad framtida gruvdrift är de två fyndigheterna:

  • Rörbergsfältet: Vindfall/Sörtärnan i närheten av Gävle och Sandviken, en ytnära zink- bly och silverfyndighet som bolaget avser att utveckla mot gruvdrift. Bolaget beviljades bearbetningskoncession för fyndigheten i juni 2014.
  • Gruvbergsfältet i Leksands kommun.

Svenska Bergsbruk är väl positionerat med 1 bearbetningskoncession och 2 undersökningstillstånd. Bolaget har god kontakt med ett brett nätverk av underleverantörer, myndigheter, forskare och potentiella joint-venture partners.